REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

MIkołajkowo

Rok Szkolny 2015/2016 » MIkołajkowo

POczątek grudnia to szczególny czas w Osrodku. Jest związany z różnymi akcjami dobrych ludzi, którzy chcą sprawiać innym radość. Takim są cykliści, których dziewczęta nazywaja "Mikołajami na rowerach", lub licealiści LO im.M.Kopernika we Włocławku, którzy również przybyli by obdarować wychowanki prezentami. Dziękujemy św. Mikołaju!