REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Inauguracja nowego Roku Szkolnego

Rok Szkolny 2015/2016 » Inauguracja nowego Roku Szkolnego

Dnia 1 wrzesnia rozpoczął się nowy rok szkolny w naszym Ośrodku. Po odśpiewaniu hymnu placówki wysłuchano ogłoszeń s.Dyrektor i powitaniu nowych sióstr:s. Wincenty Olszewskiej i s. Sylwii Bigaj. Msza św. inaugurująca nowy rok odbyła sie 3 września w kaplicy ośrodka.