REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wigilia w SOW

Rok Szkolny 2015/2016 » Wigilia w SOW

Coroczną wigilię w Ośrodku rozpocząło przedstawienie jasełek. Następnie po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, odbyło sie dzielenie opłatkiem i składanie sobie życzeń. Kolejnym elementem była wieczerza wigilijna i wspólne kolędowanie. Nie zabrakło również św. Mikołaja z workiem prezentów!