REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Sprzątanie świata

Rok szkolny 2016/2017 » Sprzątanie świata

W pogodne, czwartkowe popołudnie dziewczęta z opiekunami i wolontaruszami, wyposażone w rękawiczki, grabie, szczotki  i wiadra udały się na teren rekreacyjny Ośrodka, aby, jak głosi ogólnopolska, ekologiczna nazwa akcji -"Sprzątać świat"! Praca na świeżym powietrzu nie tylko upiększyła otoczenie, ale dała też wiele radości ze wspólnego działania! Po sporym wysiłku  zasłużona nagroda - pyszny lodowy podwieczorek!