REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Święto Patronki Ośrodka

Rok Szkolny 2014/2015 » Święto Patronki Ośrodka

Patronką naszego Domu jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie świętujemy dzień jej wspomnienia jako święto patronalne naszego Ośrodka. W tym roku jednym z punktów naszych obchodów był konkurs plastyczny o Św. Teresce, w którym dziewczęta chętnie wzięły udział. Dzień zakończyła dyskoteka.