REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Podziękowanie dla oriońskiego wolontariatu

Rok Szkolny 2014/2015 » Podziękowanie dla oriońskiego wolontariatu

W dniu zakończenia Roku Szkolnego w SOW odbyła się jeszcze jedna uroczystość - podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy działających aktywnie przy naszym Ośrodku. Dyplomy, drobne upominki wręczały: s.Dyrektor Marta  - Małgorzata Kalinowska oraz opiekun wolontariatu s. Estera Jasińska.