REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Świeto Patronki

Rok Szkolny 2015/2016 » Świeto Patronki

W tym roku z okazji święta Patronki - św. Teresy do Dzieciątka Jezus został zorganizowany wieczór poezji. Piękne teksty i refleksyjna muzyka sprzyjała zastanowieniu sie nad wartościami, które towarzyszą naszemu życiu...