REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Nabożeństwo Różańcowe

Rok Szkolny 2015/2016 » Nabożeństwo Różańcowe

20 października z racji miesiąca różańcowego, wychowanki, siostry, pracownicy i wolontarusze zebrali się w kaplicy, by wspólnie sie modlić. W rozważaniu tajemnic różańca pomagały czytane przez dziewczęta rozważania i śpiew przy akompaniamencie gitary.