REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Festiwal w Mocarzewie

Rok szkolny 2016/2017 » Festiwal w Mocarzewie

W przedświątecznym nastroju, w pięknie przygotowanej scenerii odbył sie XV juz Festiwal Kolęd i Pastorałek w Mocarzewie. Nasz Ośrodek reprezentowały: Ola Ziółkowska (która otrzymała wyróżnienie) i Kasia Wojciechowska, która wystąpiła poza konkursem i zachwyciła swoim śpiewem publiczność. Festiwalowi towarzyszyła wspaniała, serdeczna atmosfera.