REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2016/2017 » Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

W dniu 05 września 2016 r. w SOW odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marcina Chrzęszczyka FDP, była okazją do podziękowania Bogu za piękne wakacje i prośbą o potrzebne łaski na czas zdobywania wiedzy i umiejętności. Po Mszy Świętej wszyscy spotkali się na pierwszym w tym roku Ośrodkowym Apelu. Spotkanie rozpoczęło odśpiewanie Hymnu SOW, następnie głos zabrała Siostra Dyrektor s. M. Marta Kalinowska. Ważnym punktem jej wystąpienia było przedstawienie nowych dziewcząt (Katarzyna Wojciechowska, Klaudia Kluzińska) i Sióstr (s. M. Kandyda Zdonek, s. M. Tomasza Knapek, s. M. Magdalena Wesołowska). Radosne spotkanie zakończone zostało pyszną kolacją (pizza:)).