REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wolontariusze z Lubania w SOW

Rok Szkolny 2015/2016 » Wolontariusze z Lubania w SOW

W dniu 4 czerwca przybyli do SOW szczególni goście - młodzież z Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Lubaniu. W ramach zorganizowanej akcji "Sprawdzenie własnej motywacji w niesieniu określonej pomocy młodzieży niepełnosprawnej"przywieżli podarunki: słodycze i pomoce dydaktyczne. Jednak największą radoscią dla wszyskich były wspólnie spędzone chwile...