REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wieczór kolęd

Rok Szkolny 2015/2016 » Wieczór kolęd

Jak co roku wychowanki SOW, pracownicy, wolontariusze, zaproszeni goście zgromadzili się, aby świętować narodzenie Pana. Wspólne kolędowanie to nie tylko okazja do wielbienia Pana Boga, ale i też czas wzajemnego spotkania i pogłębiania więzi.