REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zakończenie roku szkolnego

Rok Szkolny 2015/2016 » Zakończenie roku szkolnego

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 miało miejsce 22 czerwca. Była to okazja do wręczenia wielu nagród, wyróżnień i listów pochwalnych. Tego dnia pożegnano również odchodzace z SOW dziewczeta: Monikę Krakos i Edytę Janowicz. Spotkanie zakończono wspólnym poczęstunkiem!