REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spotkanie ze studentami na UMK w Toruniu

Rok Szkolny 2014/2015 » Spotkanie ze studentami na UMK w Toruniu

Dnia 19.01.2015 roku, Siostra Jolanta Staniszewska gościła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odpowiadając na zaproszenie dr Lidii Wiśniewskiej, Siostra na Wydziale Nauk Pedagogicznych na zajęciach z terapii systemowej dla studentów III roku studiów I stopnia z pedagogiki specjalnej opowiedziała o pracy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku.
W ciekawy sposób przedstawiła funkcjonowanie dziewcząt przebywających w placówce, mówiła o formach zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych, które prowadzi w SOW,  podzieliła się też doświadczeniem współpracy z rodzinami wychowanek oraz przedstawiła losy tych dziewcząt, które opuściły już mury Ośrodka.

Siostra Jolanta pokazała prezentacje o placówce oraz zajęciach w niej prowadzonych, co przyczyniło się do bardziej obrazowego odbioru rzeczywistości włocławskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Dr Lidia Wiśniewska podziękowała Siostrze za ubogacenie słuchaczy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zaś same zajęcia prowadzone przez siostrę zakonną były niecodziennym wydarzeniem i pozytywnym doświadczeniem  dla studentów pedagogiki specjalnej.