REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Podsumowanie I semestru

Rok Szkolny 2015/2016 » Podsumowanie I semestru

Apel podsumowujacy I semestr odbył się 1 lutego, zaraz po feriach zimowych. Po hymnie Ośrodka, s.Dyrektor podsumowała ten czas nauki i pracy nad swoim rozwojem. Podziękowała za włożony trud i wysiłek . Nie obyło sie bez licznych nagród i wyróżnień.