REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Kiermasz na UMK w Toruniu

Rok szkolny 2016/2017 » Kiermasz na UMK w Toruniu

Dzięki uprzejmości Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wychowanki SOW mogły zaprezentować wykonane przez siebie ozdoby świateczne na kiermaszu, który odbył się na terenie uczelni.  Dziękujemy za serdeczne przyjęcie!