REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Uroczystość św. Alojzego Orione

Rok Szkolny 2015/2016 » Uroczystość św. Alojzego Orione

W dniu 10 marca siostry, dziewczęta, pracownicy placówki, wolontariusze oraz grupa modlitewna "Deo gratias"i uczcili św. Alojzego Orione. Świętowanie rozpoczęła Eucharystia, która odprawił ks. Damian Laskowski FDP. Po uczczeniu relikwi ks. Orione, uczestnicy udali się na wspólne, radosne swiętowanie przy stole.