REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Festiwal kolęd Mocarzewo

Rok Szkolny 2015/2016 » Festiwal kolęd Mocarzewo

Festiwal został zorganizowany przez SOW Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Mocarzewie. Dziewczęta z Ośrodka zaprezentowały przygotowany repertuar. Komisja konkursowa po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznała nagrody. Radoscią było przede wszystkim wspólne kolędowanie!