REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mój świat, moje życie

Rok Szkolny 2015/2016 » Mój świat, moje życie

XVIII przegląd twórczości osób niepełnosprawnych "Mój swiat, moje życie" odbył się 21.04.2016r. Dziewczeta z SOW zaprezentowały bajkę "O królewnie Wandzie co wolała smoka". Ważnym elementem była również prezentacja prac plastycznych wykonanych przez wychowanki.