REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Rok szkolny 2016/2017 » DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

  

21 LISTOPADA JEST ŚWIATOWYM DNIEM ŻYCZLIWOSCI I POZDROWIEŃ. W NASZEJ PLACÓWCE POSTANOWILIŚY WYBRAĆ OSOBĘ, KTÓRA JEST UZNAWANA ZA NAJBARDZIEJ ŻYCZLIWĄ.

      GŁOSOWAĆ MOGLI WSZYSCY, KTÓRZY CHCIELI PODAĆ INNYM DO WIADOMOŚCI, ŻE KTOŚ TAKI JEST W SOW.

      GŁOSY OBLICZONO A OTO WYNIK:

NAJŻYCZLIWSZA JEST

PAULINA RYMARKIEWICZ

TO BARDZO DUŻE WYRÓŻNIENIE

GRATULUJEMY