REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Majówka oriońska

Rok Szkolny 2015/2016 » Majówka oriońska

Przy udziale wielu dostojnych gości min. Prowincjalnej SMMM s.M. Józefiny KLimczak,  odbyła sie 23 maja tradycyjna już kolejna "Majówka Oriońska".  Atrakcją były występy wychowanek SOW oraz pokaz taneczny dziewcząt ze Szkoły Tanecznej PLUS Włocławek KIDS. Był czas na rozmowy, zabawy i poczęstunek. Radosne spotkanie skończyło sie odśpiewaniem Litanii Loretańskiej.