REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

XVI Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie

Rok Szkolny 2014/2015 » XVI Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie

16 i 17 kwietnia 2015 roku  w Centrum Kultury Browar B odbyły się XVI Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”. Impreza miała na celu przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki, teatru, tańca i sztuk plastycznych. Pierwszego dnia wystąpiły również wychowanki naszego Ośrodka, prezentując przygotowaną pod kierunkiem s.M. Estery Jasińskiej współczesną wersję bajki o Kopciuszku. Występ został nagrodzony wielkimi brawami. Odbyła się także wystawa prac naszych dziewcząt.