REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Droga Krzyżowa w SOW

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Droga Krzyżowa w SOW

Dnia 07.04. 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek, młodzież Oriońskiego Wolontariatu - w ramach własnej formacji duchowej i pogłębienia życia religijnego wychowanek - poprowadziła Drogę Krzyżową.

Dziewczęta w skupieniu i z zaangażowaniem wsłuchiwały się w rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej, które dotykały ich egzystencjalnych i duchowych problemów.

Dla całej społeczności ośrodka Droga Krzyżowa była kolejnym etapem przygotowań do Świąt Wielkanocnych.

 

Serdecznie dziękujemy Oriońskiemu Wolontariatowi za zaangażowanie.