REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

KADRA

Rok Szkolny 2015/2016 » Zakończenie roku szkolnego » O ośrodku » KADRA

Dyrektor SOW - s. M. Marta - mgr Małgorzata Kalinowska

 

 

 

 

 

Wychowawcy:

 grupa I

 

  

s. M. Sylwia  - lic. Sylwia Bigaj

 

 

 

 

 

mgr Izabela Vaculin

 

grupa II

 

 

 

s. M. Jolanta - mgr Jolanta Staniszewska

 

 

 

 

s. M. Paula - mgr Dominika Firląg

 

 

 

 

pedagog:

mgr Renata Stępkowska

 

 

 

psycholog:

mgr Emilia Trzcińska