REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Krótka Historia

Rok Szkolny 2015/2016 » Zakończenie roku szkolnego » O ośrodku » Krótka Historia

Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) istnieje we Włocławku od roku 1936. Początkowo był to dom dla osób chorych i starszych prowadzony przez Księży i Siostry Orionistki. Po II Wojnie Światowej został przekształcony w Dom Dziecka, a w latach 60-tych pod wpływem istniejącej w Polsce sytuacji politycznej zaczęto kierować do placówki wyłącznie dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną.