REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mikołajki

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Mikołajki

Mikołaj mimo braku śniegu nie zawiódł i w tym roku. Już 5 grudnia wieczorem przybył do nas ze swoimi Aniołami - Pomocnikami. Wręczanie upominków odbyło się w atmosferze radości i rodzinności. Dziewczęta otrzymały również słodycze od Radnej Prowincjalnej s.M. Józefy Kalinowskiej, która gościła tego dnia w SOW.