REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mikołajki c.d.

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Mikołajki c.d.

7 grudnia, w sobotę przyszedł czas na świętowanie wraz z ...Mikołajami na Rowerach ! Włocławski Klub Cyklisty po raz kolejny w ramach Rajdu Mikołajkowego odwiedził Nasz Dom. Serdecznie Dziękujemy ! Niech Pan wynagrodzi Wasze otwarte serca i życzliwość.

Dziewczęta, które pozostały w Ośrodku na weekend udały się po południu na film pt. "Kraina Lodu" do Multikina.