REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Mój Świat - Moje Życie - przygotowania

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Mój Świat - Moje Życie - przygotowania

Jak każdego roku, przygotowujemy się do udziału w Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mój Świat - Moje Życie".