REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Podsumowanie V Dobroczynnego Balu Marszałkowskiego

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Podsumowanie V Dobroczynnego Balu Marszałkowskiego11 marca, w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym odbyło się uroczyste podsumowanie V Dobroczynnego Balu Marszałkowskiego oraz przekazanie symbolicznych czeków dla beneficjentów balu. Ostateczny dochód z imprezy to 231 tysięcy złotych. Wsparcie trafiło do dwóch instytucji – Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku prowadzonego przez nasze Zgromadzenie oraz Domu Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej, prowadzonego przez Księży Orionistów. 

Do każdego z domów trafiło ostatecznie po 115 570 złotych. W spotkaniu wzięli udział marszałek pan Piotr Całbecki, któremu towarzyszyły członkinie Honorowego Komitetu Organizacyjnego pani Dagna Całbecka i pani Elżbieta Hartwich a także członek zarządu województwa pan Sławomir Kopyść. Obecny był także reprezentant bydgoskiej Spółki PESA - złotego sponsora balu, pan Maciej Grześkowiak. Gośćmi spotkania byli również Przełożona Prowincjalna Siostra M.Józefina Klimczak i Dyrektor Prowincjalny Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Antoni Wita. 

Piąty Marszałkowski Bal Dobroczynny organizowany na rzecz potrzebujących z regionu odbył się 18 stycznia w toruńskim Dworze Artusa. Do zabawy i zaangażowania w szczytnym społecznie celu zaprosili już po raz piąty marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całbecki i małżonka gospodarza regionu pani Dagna Całbecka. Zaproszenia tradycyjnie rozprowadzał honorowy komitet organizacyjny, w którym zasiadają działające publicznie panie oraz małżonki polityków i biznesmenów. 

Bogu niech będą dzięki za Dar Jego Opatrzności, jakim stali się dla nas wszyscy organizatorzy oraz dobroczyńcy V Dobroczynnego Balu Marszałkowskiego. Zapewniamy, że w naszych sercach "kwiaty wdzięczności i modlitwy nie zwiędną nigdy".