REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wieczornica Bożonarodzeniowa

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Wieczornica Bożonarodzeniowa

14.01.2013 r. w Naszym Domu odbyła się Wieczornica Bożonarodzeniowa. Dziewczęta zaprezentowały pt. Tajemnica Wigilijnej Nocy". Dziewczęta wraz z wolontariuszami zaprezentowały Jasełak, które pozwoliły zaproszonym na ten szczególny wiecżór gościom - przyjaciołom naszego Ośrodka, zatrzymać się po raz kolejny nas tajemnicą Bożego Narodzenia. Wsród gości obecna była m. in. s.M. Leticja Wojciechowska - Wikaria Prowincjalna. Drugą część wieczoru stanowiło wspólne kolędowanie. Dziewczęta, wolontariusze, siostry,  pracownicy i goście - każdy mógł uwielbiać Chrystusa śpiewem, tak jak potrafił. Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas!