REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Wigilia w SOW

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » Wigilia w SOW

19 grudnia 2013r. odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna dla dziewcząt, sióstr i pracowników SOW wraz z dziećmi. Dziewczęta przygotowały z tej okazji pod kierunkiem s.M. Estery Jasińskiej Jasełka Misyjne. Nie zabrakło ani łamania się opłatkiem, ani wizyty Świętego Mikołaja. Dziewczęta otrzymały tego dnia również prezenty w ramach akcji "Pamiętamy o Tobie - Święty Mikołaj i Ja", które przywiozła p. Dorota Wilczura, przewodniczący Stowarzyszenia "Daj Szansę".