REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

XV Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mój Świat - Moje życie"

Rok Szkolny 2014/2015 » Rok Szkolny 2013/2014 » XV Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mój Świat - Moje życie"

XV Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mój Świat - Moje życie" to impreza, w którą każdego roku włącza się także nasz Ośrodek. Dziewczęta mają wiele talentów, któymi chętnie się dzielą. Występ przed "prawdziwą" publicznością to nie lada wyzwanie. W tym roku dziewczęta zaprezentowały się w układach tanecznych z różnych krajów świata. Swoje talenty zaprezentowali także pracownicy SOW i wolontariusze ! Gratulujemy