REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Zarząd

Stowarzyszenie » Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

 

Przewodniczący – p. Renata Stępkowska

Zastępca – s. Marta  -  Małgorzata Kalinowska

Sekretarz- p. Iwona  Kotkiewicz

Skarbnik – p. Halina Gołębiowska

 

 

 

Komisja Rewizyjna

p. Mariola Łojewska

p. Katarzyna Szeler

s. Monika -  Beata Mastaj